/" rel="publisher" />

Print this Leht

ETTEVÕTTEST

Financial-Services-Committee


Important!

MAJANDUSPARTNER on 1993.a.asutatud koolitus- ja konsultatsioonifirma

OÜ  MAJANDUSPARTNER  eesmärgiks on pakkuda nii avalikule,kui ka erasektorile  kvalifitseeritud nõu ja tasemel koolitusi,kaasates vajadusel nõustamisprotsessi parimaid oma valdkonna spetsialiste ja juhtimiskonsultante.

OÜ MAJANDUSPARTNER konsultantide CV´dega ja töökogemusega saad tutvuda  siit

OÜ MAJANDUSPARTNER on oma tegevusvaldkondadeks määratlenud ettevõttesisete protsesside nõustamise ja tulemuslikkuse juhtimise  problemaatika.

Nõustame ja koolitame majandusorganisatsioone

  • Ettevõttesiseste kuluarvestussüsteemide arendamise valdkondades
  • Ettevõttesiseste arvestussüsteemide täiendamise valdkondades
  • Controllingusüsteemide juurutamise valdkondades
  • Peronalijuhtimise valdkondades
  • Töökorralduse parendamise valdkondades
  • Ettevõttesisese palgakorralduse täiendamise valdkondades

 

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub laias valikus firmasisest koolitust.

Koolituspakkumised leiate meie koolituse leheküljelt (vaata)

Oleme hea meelega Sinu mentor , vestluskaaslane ja partner ettevõttesiseste muudatuste  elluviimisel.

 

 

Lugupidamisega,

Toomas Türnpuu

OÜ Majanduspartner

Juhtimiskonsultant,

Partner

+3725067751
KONTAKTI VÕTMISEKS SAADA MEIL

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teema

Teade

 

 

Permanent link to this article: http://majanduspartner.ee/

Töökorralduse analüüs

ETTEVÕTTE TÖÖKORRALDUSE ANALÜÜS

ETTEVÕTTE TÖÖKORRALDUSE ANALÜÜS 2011.a. EAS poolt läbi viidud juhtimisvaldkonna uuringus tödeti Töö organiseerimisel rakendatakse valdavalt tavapäraseid töövorme ning töösuhete, -aja ja -koha osas ei olda paindlikud. Kuigi ettevõtte põhiprotsessid on üldjoontes läbi mõeldud, vajab personalitöö mõtestamist ja süsteemsemat korraldamist. Mõjutamise ja motiveerimise juures peetakse oluliseks palga ja tasudega seotud tegureid ning töötajate arengut toetavate vahendite …

View page »

majanduslogo.jpg

ÄRINÕUSTAMINE

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub firmasisest ärinõustamist

Ärinõustamine koosneb ettevõtte ärikeskkonna ja majandustegevuse diagnostikast ning sobivate tegevusmudelite väljatöötamisest. Nõustamise tulemusena koostatakse tegevuskava organisatsioonisiseste muudatuste läbiviimiseks. Tavapärase osana kaasame täideviimisse kogu ettevõtte võtmesikud aidates neil mõista oma rolli ja vastutuspiire ettevõtte edukaks toimimiseks.Vajadusel koostatakse ja teostatakse firmasiseste koolituste kava. Võtke meiega ühendust, et saaksime koos läbi arutada Teie organisatsiooni ja töötajate arendusvõimalused!

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub nõustamist alljärgnevates valdkondades valdkondades

ETTEVÕTTE PALGAKORRALDUS (vaata)
ETTEVÕTTE PERSONALIPOLIITIKA JA JUHTIMINE
ETTEVÕTTE CONTROLLINGU SÜSTEEMI JUURUTAMINE
OÜ MAJANDUSPARTNER aitab Teid ka erinevate ettevõtlustoetuste taotlemisel ja taotlusprojektide kirjutamisel

Toomas Türnpuu

View page »

Majanduspartner OÜ

PALGAKORRALDUS

OÜ Majanduspartner pakub nõustamist ettevõtte palgakorralduse diagnostika ja palgasüsteemi täiustamise valdkondades.

Ettevõtte palgapoliitika ja palgakorralduse analüüsi teostamine tulenevalt organisatsiooni vajadustest
Organisatsiooniseste palgatasemete erinevuste analüüs
Ettevõtte palgapoliitika hindamine
Töökohtade hindamine ja analüüs (job evalution)
Töökohtade järjestamine (job ranking)
Töökohtade klassifitseerimine (job classificatsion)
Töökohtade paigutamine palgaskaalasse
Palgaastmestiku järskus ja hajumine
Palgagruppide moodustamine ja palgastruktuuri kujundamine
Tervikliku palgasüsteemi kujundamine (põhipalk, väärtuspalk, tulemuspalk, soodustused).
OÜ MAJANDUSPARTNER pakub palgakorralduse valdkonna koolitust

Toomas Türnpuu
5067751

View page »

Kuluarvestusest

Ettevõtete kuluarvestuses kasutatavad meetodid. Kuluarvestusmeetodid ja -süsteemid on ettevõtte majandusarvestuses üks olulisemaid töölõike, sellest sõltub ressursside võimalikult optimaalne ja efektiivne kasutamine, mille tulemuseks on omanike kasumi maksimeerimine. Kuluarvestus on hea abivahend ettevõttele juhtimisotsuste langetamisel ·      Põhilised kuluarvestusmeetodid on: o  Protsessipõhine o  Tootepõhine o  Tegevuspõhine       Protsessipõhine kuluarvestus  on sobiv kui: o  ettevõttes toodetakse ainult ühte …

Read more

Financial-Services-Committee

Tulemuslikkuse hindamise rahvusvahelised arengusuunad

Tulemuslikkuse hindamise rahvusvahelised arengusuunad 06.03.2012 12:04 http://www.juhtimine.ee/763630/tulemuslikkuse-hindamise-rahvusvahelised-arengusuunad/ Viimaste kümnendite jooksul on tulemuslikkuse hindamisel kasutusele võetud mitmed tuntud meetodid nagu tegevuspõhine kuluarvestus (vt Kaplan, Cooper, 2002) ja väärtuse juhtimine (vt Haldma, 2001) jt. Selline tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise kontseptsioon nagu tasakaalus tulemuskaart (TTK) rakendati vägagi kiiresti ka praktikasse (vt Kaplan, Norton, 2003). Samas on TTK kontseptsioon …

Read more

%d bloggers like this: