Avatud taotlusvoorud · KIK

KIK TAOTLUSVOORUD AVATUD

KESKKONNAPROGRAMMI TAOTLUSVOOR ON AVATUD! Keskkonnaprojekte oodatakse esitama kohalikke omavalitsusi, mittetulundusühinguid, sihtasutusi, ettevõtjaid, ülikoole, haridusasutusi, korteriühistuid ja ettevõtjaid. Toetust saab kaheksas valdkonnas: Atmosfääriõhu kaitse Kalandus Keskkonnateadlikkus Looduskaitse Merekeskkond Metsandus Ringmajandus Veemajandus Taotlusi oodatakse KIKASe (kikas.kik.ee) e-keskkonna kaudu kuni 1. märtsini. Infopäevad toimuvad 20. jaanuaril ja 21. jaanuaril.

Majanduspartner OÜ uudised

HEAK UUDISKIRI

AK uudiskiri ETTEVÕTLUSE UUDISKIRI 12.01.2021 Maksuasjad korda! Möödunud sügisel korraldas Maksu- ja tolliamet veebiseminari, kus selgitati eelmisel suvel avatud uue e-teenuse "Maksukäitumise hinnangud" tausta. Teenus on leitav e-Maksuametis ning võimaldab ettevõtjal näha ennast maksuhalduri pilgu läbi. Võimalikud ebakõlad ja puudused Maksuameti vaatest - selgitused ja soovitused veebiseminaril, mis on järelvaadatav SIIT Veebikonverents: Toiduohutuse kommunikatsioon Toiduvaldkonnas tegutsevad ettevõtjad… Continue reading HEAK UUDISKIRI

Majanduspartner OÜ uudised

EAS toetus

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.puhkaeestis.ee%2Fet%2Fturismi-arimudelite-toetuse-taotlusvoorust%3Ffbclid%3DIwAR14CqU9P2AOTZaTWIOyjkjlXkGuTBTRZCsY_QVqcaKH6sp7QOeG73dzFTE&h=AT1_mJ12nrTKfVG_Di5OiwW7s9M_gq5vCbqcqBjuePDFG7o6QXT34t8Evm1dX7Jrd8Y1R0SpzhIIdpqv8LrB8hy9tHrw6iuj5F2BqmOQLFZXjFsFGO9NsVfbty5ygKMXIk06ORHtRhLD0zAvH9sw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT12of1ayBvPm4j5KBp7fi4tf3grRjhb8JJidbZv1qiw-WTMsEmqjdrw9qUyUabUj9iTJrFsienmiy8PzBcm7UlBuIBcUytV_uFPckcEdxPUyosqrvWCrC5Yl-ng6krQO_JEv2shK5e4vCNw3CX4bP8Uk-aIq-rvP_Q

TÖÖINSPEKTSIOON

TÖÖTAMISEST RIIGIPÜHADEL

24., 25., 26. detsember ning 1. jaanuar on riigipühad, mis on reeglina töötajate jaoks vabad päevad, kuid pühade ajal töötavatele inimestele tuleb maksta töötatud aja eest kahekordset töötasu, meenutab tööinspektsioon. Riigipühade eel ehk 23. ja 31. detsembril tuleb kõikide töötajate tööpäeva lühendada kolme tunni võrra. Riigipühade eel tööpäeva lühendamine on tööandja kohustus. Tööpäeva lühendamine ei… Continue reading TÖÖTAMISEST RIIGIPÜHADEL

Majanduspartner OÜ uudised

EVEA TUNNUSTAB

Hea EVEA liige! EVEA tunnustab rahandusministri Martin Helme ja riigihalduse ministri Anneli Oti läinud reedel (04.12.2020) tehtud avaldust, milles nad kutsusid üles avaliku sektori asutusi kiirendama arvete tasumist, et raha kiiremini ringlusse suunata ja aidata praegusel raskel ajal ennekõike mikro- ja väikeettevõtteid.   „Võtame ministrite avaldust kui toetust EVEA septembris avaliku sektorile suunatud kampaaniale „#Maksa7päevaga“. Loodame, et üleskutse pakkuda… Continue reading EVEA TUNNUSTAB

EAS · EAS uued taotlusvoorud

Doktorikraadiga teadlaste palkamise toetus

RIIK ANNAB TOETUST DOKTORIKRAADIGA TEADLASTE PALKAMISEKS 24.11.2020  Convert Riik annab toetust doktorikraadiga teadlaste palkamiseks toPDF Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avas taotlusvooru, mille raames saavad era- või avaliku sektori asutused endale palgata doktorikraadiga teadlase rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks. Taotlejaid nõustavad Eesti Teadusagentuur (ETAg) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). RTK toetusmeede annab Eesti ettevõtetele võimaluse… Continue reading Doktorikraadiga teadlaste palkamise toetus

KÜSK · KYSK

KÜSK

Oleme avanud konkursi ja taotlusvooru. Mõlema kohta saad lähemalt lugeda nii meie kodulehelt kui ka allapoole kerides. Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje konkurss Selle konkursi raames ootame uusi ideid, mis aitavad kaasa „Kodanikuühiskonna programmi 2021-2024“ eesmärkide saavutamisele. Konkursi raames toetame: Eesti kodanikuühiskonna üle-eestiliste traditsiooniliste sündmuste algatamist ja jätkumist; valdkonnaüleselt erinevaid vabaühendusi kaasavate ja nende tegevust edendavate algatuste… Continue reading KÜSK

Majanduspartner OÜ uudised

PRIA toiduainete- ja joogisektori toetus

Detsembris avaneb toiduaine- ja joogissektorile toetus seadmetesse ja ehitusse investeerimiseks Toetuse Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks eesmärgiks on põllumajandustoodetele lisandväärtuse andmine ja põllumajandustoodete töötlejate konkurentsivõime suurendamine. Toetuse näol on tegu regionaalabiga. Toetust taotlev ettevõte võib asuda nii maal kui linnas. Kui palju ja milleks? Toetust antakse seadmetesse tehtavate investeeringute katteks kuni 500 000 eurot ettevõtte kohta. Toetuse määr on… Continue reading PRIA toiduainete- ja joogisektori toetus

Avatud taotlusvoorud · EAS · EAS uued taotlusvoorud · ETTEVÕTETE TOETAMINE

Kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus

Sihtgrupp: Kaubandus- ja teenindusettevõtjad, kes rendivad pinda kaubanduskeskuses või peavad laste mängutuba Taotlusi saab esitada 02.06 kell 9.00 kuni 15.06. kell 16.00.Tegemist on voorulise taotlemisega, mis tähendab, et taotlusi saab esitada kogu perioodi jooksul.Kui tähtajaks esitatud nõuetele vastavate taotlustega taotletav kogusumma ületab meetme eelarvet, rahuldatakse iga taotlus samas proportsioonis, nagu meetme eelarve suhtub kvalifitseerunud taotluste kogusummasse.Kõik… Continue reading Kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus