Struktuurifondide avatud taoltusvoorud

Posted on 08/12/2017Categories ALUSTAVATE ETTEVÕTETE NÕUSTAMINE JA ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE, Arhimedes, ÄRIPLAANI KIRJUTAMINE, ÄRIPLAANI KOOSTAMISE JUHEND, äriplaani koostamise kava, Avatud taotlusvoorud, EAS, EAS uued taotlusvoorud, ETTEVÕTETE TOETAMINE, INNOVE, juhtimine, KIK, kohalik omavalitsus, KÜSK, KYSK, Majanduspartner OÜ uudised, OÜ MAJANDUSPARTNER, PRIA, PRIA toetused, SA Arhimedes, SA INNOVE

OÜ Majanduspartner koostab ettevõtetele ja asutustele projektitaolusi ja äriplaane. Pakkumise saamiseks helistage 5067751 Kõikide toetuste taotlemise võimalistega saate tutvuda siit

OÜ Majanduspartner teenused

Posted on 11/08/2017Categories ALUSTAVATE ETTEVÕTETE NÕUSTAMINE JA ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE, ÄRIPLAANI KIRJUTAMINE, ÄRIPLAANI KOOSTAMISE JUHEND, Avatud taotlusvoorud, ETTEVÕTETE TOETAMINE, Majanduspartner OÜ uudised

OÜ MAJANDUSPARTNER on aidanud ellu viia arendusprojekte ettevõtluse, äriarenduse, toomise ja ekspordiarendamise valdkondades. OÜ Majanduspartner konsultandid on ettevõtlus- ja juhtimiskogemusega valdkonna spetsialistid. 

OÜ MAJANDUSPARTNER on aidanud ellu viia arendusprojekte ettevõtluse, äriarenduse, toomise ja ekspordiarendamise valdkondades. OÜ Majanduspartner konsultandid on ettevõtlus- ja juhtimiskogemusega valdkonna spetsialistid. 

Ettevõtte arenguprogramm

Posted on 18/12/2015Categories Avatud taotlusvoorudTags , , ,

Ettevõtte arenguprogramm Miks seda vaja on? Ettevõtte arenguprogrammi eesmärk on, et Eestis oleks rohkem ettevõtteid, kes suudavad maksta kõrget palka, investeerivad rohkem, teenivad suuremat kasumit ja on välisturgudel konkurentsivõimelised. Erinevatest uuringutest nähtub, et enamikel Eesti ettevõtetel ei ole ettevõtte arengut kirjeldavat ja ellu viia aitavat strateegiat või tegevuskava. Selle puudumine aga paneb ettevõtted olukorda, kus ettevõtteid juhitakse operatiivtasandil ning puudub kaart, mille abil sihtpunkti jõuda. Ettevõtete innovatiivse tegevuse uuringud näitavad, et tootearendusega tegeletakse vähe ja käive uutest toodetest ja teenustest … Continue reading “Ettevõtte arenguprogramm”

Tekkepõhise eelarvestamise rakendamine avalikus sektoris

Posted on 15/12/201504/10/2016Categories AVALIKUD KOOLITUSED, Avatud taotlusvoorud, FINANTSKOOLITUSED, Majanduspartner OÜ uudisedTags , , , , ,

Koolituste eesmärk on anda süsteemne ülevaade tekkepõhise eelarvestamise eesmärkidest, meetoditest, eripäradest ja juurutamise protsessidest kohalikus omavalitsuses, arendades ametnike ja/või töötajate tekkepõhise eelarve koostamise oskusi ning tõstes nende finantsalaseid kompetentse.

Koolituste eesmärk on anda süsteemne ülevaade tekkepõhise eelarvestamise eesmärkidest, meetoditest, eripäradest ja juurutamise protsessidest kohalikus omavalitsuses, arendades ametnike ja/või töötajate tekkepõhise eelarve koostamise oskusi ning tõstes nende finantsalaseid kompetentse.

Ettevõte palgakorralduse diagnostika

Posted on 11/11/201229/10/2015Categories Avalike teenuste arendamise analüüside läbiviimine, Avatud taotlusvoorud, Majanduspartner OÜ uudisedTags , , , , , , , ,

Ettevõte palgakorralduse diagnostika   Ettevõte palgakorralduse diagnostika eesmärk on läbi viia ettevõttes täielik palgakorralduse valdkonna „ probleemide inventuur „  ja pakkuda parimad lahendused probleemidel lahendamiseks. Organisatsioonisise palgakorralduse optimeerimiseks kaasatakse juhtimiskonsultant. Milleks palgakonsultanti kaasata? Esiteks , eksisteerib pidev konflikt ja lõhe tegeliku olukorra ja firma poolt fikseeritud eesmärkide vahel. Näidetena võib tuua olukorra , kus eksisteerivad suured käärid ettevõtte planeeritud finantsmajanduslike näitajate ja tegelike tulemuste vahel. Milliseid olulisi näitajaid ettevõtte tulemuslikkuse hindamisel on arvesse võetud (näit müügimaht, ROI, klientide rahulolu, turuosa … Continue reading “Ettevõte palgakorralduse diagnostika”