Struktuurifondide avatud taoltusvoorud

Posted on 08/12/2017Categories ALUSTAVATE ETTEVÕTETE NÕUSTAMINE JA ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE, Arhimedes, ÄRIPLAANI KIRJUTAMINE, ÄRIPLAANI KOOSTAMISE JUHEND, äriplaani koostamise kava, Avatud taotlusvoorud, EAS, EAS uued taotlusvoorud, ETTEVÕTETE TOETAMINE, INNOVE, juhtimine, KIK, kohalik omavalitsus, KÜSK, KYSK, Majanduspartner OÜ uudised, OÜ MAJANDUSPARTNER, PRIA, PRIA toetused, SA Arhimedes, SA INNOVE

OÜ Majanduspartner koostab ettevõtetele ja asutustele projektitaolusi ja äriplaane. Pakkumise saamiseks helistage 5067751 Kõikide toetuste taotlemise võimalistega saate tutvuda siit

EAS toetab otseinvesteeringuid Eestisse

Posted on 06/01/2017Categories EAS, EAS uued taotlusvoorud

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas taotluste vastuvõtu suurinvestori toetuse jaoks, millega toetatakse uute, suuremahuliste tootmisinvesteeringute tegemist Eestis, sealhulgas tootmisüksuste loomist ja tehnoloogia soetamist. Eesti Vabariigi valitsus on 2017. aasta riigieelarvest eraldanud toetusmeetmele kokku kolm miljonit eurot.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas taotluste vastuvõtu suurinvestori toetuse jaoks, millega toetatakse uute, suuremahuliste tootmisinvesteeringute tegemist Eestis, sealhulgas tootmisüksuste loomist ja tehnoloogia soetamist. Eesti Vabariigi valitsus on 2017. aasta riigieelarvest eraldanud toetusmeetmele kokku kolm miljonit eurot.

EAS pereturismi atraktsioonide toetus

Posted on 05/12/2016Categories EAS, EAS uued taotlusvoorud

EASi pereturismi atraktsioonide toetust taotleb 34 ettevõtet Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rahvusvaheliste pereturismi atraktsioonide toetusele esitas 1. detsembriks taotluse kokku 34 atraktsiooni kogumahus ligi 60 miljonit eurot. Ühe projekti toetus on 750 000 kuni 2,75 miljonit eurot. Toetust on võimalik anda ligi 6 kuni 10 projektile, millega arendatakse olemasolevaid või rajatakse uusi peredele suunatud atraktsioone. „Eestis on palju vägevaid pereatraktsioone ning Eesti tuntus pereturismi sihtkohana on iga aastaga kasvanud. Rõõm on ka selles taotlusvoorus näha, et nii paljud turismiettevõtted mõtlevad peredele elamuste … Continue reading “EAS pereturismi atraktsioonide toetus”

EAS toetused

Posted on 23/11/201625/11/2016Format KõrvalCategories EAS, EAS uued taotlusvoorud

EASilt taotlevad 30 sündmust rahvusvahelise turunduse toetust Rahvusvaheliste sündmuste turunduse toetamise teises voorus laekus EASile 30 taotlust, millest 14 olid spordisündmuste ja 16 kultuurisündmuste projektid. Kokku taotleti toetust mahus 1,6 miljonit eurot. Toetust väliskülastajatele huvipakkuvatele spordi- ja kultuurisündmustele antakse käesolevas voorus 400 000 eurot. Toetusesaajad avalikustatakse 2017.a. jaanuaris.     „Toetust taotlevate kultuuri- kui ka spordisündmuste valik on väga mitmekülgne. Taotlejaid on ooperist elektroonilise tantsumuusikani,“ ütles EAS turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso. „Spordivaldkonna taotlustes on samuti esindatud erinevad võistlused talispordist saalimängudeni.“ „Projektide hindamisel … Continue reading “EAS toetused”

Projekti kirjutamine

Posted on 25/08/201606/01/2019Categories ALUSTAVATE ETTEVÕTETE NÕUSTAMINE JA ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE, ÄRIPLAANI KIRJUTAMINE, ÄRIPLAANI KOOSTAMISE JUHEND, äriplaani koostamise kava, EAS uued taotlusvoorud, ETTEVÕTETE TOETAMINETags , , , ,

Võimaliku rahastaja leidmine lähtudes ideest, tegevusest ja kulutustest. Teostame projektiidee abikõlbulikkuse diagnostika ja meetmele vastavuse analüüsi.

Võimaliku rahastaja leidmine lähtudes ideest, tegevusest ja kulutustest. Teostame projektiidee abikõlbulikkuse diagnostika ja meetmele vastavuse analüüsi.

EAS uudised

Posted on 15/06/201615/06/2016Categories EAS, EAS uued taotlusvoorudTags , , ,

Uudiskiri EAS toetab 4 miljoni euroga loomemajanduse taristu arendamist EAS võtab alates tänasest vastu taotlusi loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamiseks. Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõuniku Anu-Maaja Palloki sõnul on tegemist ettevõtluse edendamisele suunatud meetmega, mille peamiseks eesmärgiks on tõsta Eesti loomemajandusettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. „Toetust soovivate ettevõtete investeeringud peavad olema selgelt seostatud sihtgrupiks olevatele ettevõtjatele avalduva majandusliku mõjuga ning sealhulgas ka jätkusuutlikud,“ lausus Pallok. Täna avatud meetme sisuks on toetada loomeettevõtluse arengule kaasa aitava taristu välja arendamist või ka tehnoloogia soetamist. Kuna toetus … Continue reading “EAS uudised”