Struktuurifondide avatud taoltusvoorud

Posted on 08/12/2017Categories ALUSTAVATE ETTEVÕTETE NÕUSTAMINE JA ÄRIPLAANIDE KOOSTAMINE, Arhimedes, ÄRIPLAANI KIRJUTAMINE, ÄRIPLAANI KOOSTAMISE JUHEND, äriplaani koostamise kava, Avatud taotlusvoorud, EAS, EAS uued taotlusvoorud, ETTEVÕTETE TOETAMINE, INNOVE, juhtimine, KIK, kohalik omavalitsus, KÜSK, KYSK, Majanduspartner OÜ uudised, OÜ MAJANDUSPARTNER, PRIA, PRIA toetused, SA Arhimedes, SA INNOVE

OÜ Majanduspartner koostab ettevõtetele ja asutustele projektitaolusi ja äriplaane. Pakkumise saamiseks helistage 5067751 Kõikide toetuste taotlemise võimalistega saate tutvuda siit

EAS uudis

Posted on 10/11/2017Categories EAS

EASi juht: Eesti väljakutse on kohaneda sadade miljonite võrra väiksema eurorahaga
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus kohtus eile Riigikogu Keskerakonna fraktsiooniga, et tutvustada EASi tegevust Eesti majandusarengu hoogustamisel ning arutada selle üle, millistesse valdkondadesse peaks riik panustama pärast Euroopa Liidu toetuste märkimisväärset vähenemist. „Poliitikud peavad juba täna mõtlema, kuidas toetab riik Eesti majanduse arengut pärast 2020. aastat. Näiteks sel aastal on EASile riigi poolt pandud eesmärkide täitmiseks 200 miljonit, millest Eesti riigieelarvelised vahendid moodustavad vaid 15 miljonit eurot,“ ütles EASi juhatuse esimees Alo Ivask.

Ivask märkis, et EAS toetab Eesti ambitsioonikamaid ettevõtteid, kelle ekspordimaht oli 2016. aastal 4,5 miljardit eurot. „Meie klientide kolmanda kvartali käive kasvas 62 miljonit eurot,” sõnas Ivask. Ta lisas, et EASi abil Eestisse toodud välisinvesteeringud on toonud investeeringutena riiki 322 miljonit eurot ning loonud viimase kolme aasta jooksul 2884 uut töökohta. Eesti kogutulu turismiteenuste ekspordist oli 2016. aastal 1,71 miljardit eurot, mis on 2,7% rohkem kui 2015. aastal.

„Mõistlik on juba praegu hakata pidama arutelusid, millistele valdkondadele peab riik vajalikuks eraldada vahendeid 2021. aastal algaval Euroopa Liidu eelarveperioodil. Näiteks täna on praktiliselt kogu ettevõtluse ja ekspordi toetamine rahastatud Euroopa Liidu vahenditest,“ lisas Ivask.

„EAS on oma tegevusega andnud olulise panuse Eesti majanduse arengusse ning ekspordimahu, välisinvesteeringute ja turismi näitajate hoidmine ja kasvatamine on meie selge prioriteet nüüd ja edaspidi,” sõnas Ivask.

Ivask märkis, et EAS pole ainult toetuste jagamise sihtasutus, mis ei tähenda, et erinevate meetmete kaudu ettevõtluse või regionaalarengu toetamine ei ole vajalik. „See on väga oluline, kuid EASi tegevusvaldkond on palju laiem. Me vastutame selle eest, et Eesti oleks atraktiivne sihtkoht turistidele, et meie ettevõtted oleksid üha võimekamad eksportijad ning Eestisse tuleksid välisinvesteeringud, mis loovad meie inimestele töökohti,“ märkis Ivask.

EASi eesmärk on Eesti majandust puudutavaid arutelusid hoogustada, et riigi eesmärgid toetaks läbi sihtasutuse tegevuse ja eelarve suurimal võimalikul moel meie ettevõtlust ja regionaalarengut. Ivaski sõnul plaanib sihtasutuse juhatus kohtuda ka teiste parlamendis esindatud erakondade, valitsuse liikmete, ministeeriumite ja partnerorganisatsioonide esindajatega. Eelmisel kuul esitles EASi juhatus sihtasutuse senist tegevust ja tulemusi ka Riigikogu majanduskomisjonile.

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone ning viib Eesti riigi poolt sihtasutusele antud ülesandeid ellu nelja peamise tegevusvaldkonna kaudu: Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse hoogustamine, turistide arvu kasvatamine, välisinvesteeringute Eestisse toomine ning Eesti regionaalsele arengule kaasa aitamine erinevate toetuste kaudu.

Lisainfo:

Mariann Sudakov
EASi pressiesindaja
521 6821
[email protected]
www.eas.ee Loe edasi

EASi juht: Eesti väljakutse on kohaneda sadade miljonite võrra väiksema eurorahaga
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus kohtus eile Riigikogu Keskerakonna fraktsiooniga, et tutvustada EASi tegevust Eesti majandusarengu hoogustamisel ning arutada selle üle, millistesse valdkondadesse peaks riik panustama pärast Euroopa Liidu toetuste märkimisväärset vähenemist. „Poliitikud peavad juba täna mõtlema, kuidas toetab riik Eesti majanduse arengut pärast 2020. aastat. Näiteks sel aastal on EASile riigi poolt pandud eesmärkide täitmiseks 200 miljonit, millest Eesti riigieelarvelised vahendid moodustavad vaid 15 miljonit eurot,“ ütles EASi juhatuse esimees Alo Ivask.

Ivask märkis, et EAS toetab Eesti ambitsioonikamaid ettevõtteid, kelle ekspordimaht oli 2016. aastal 4,5 miljardit eurot. „Meie klientide kolmanda kvartali käive kasvas 62 miljonit eurot,” sõnas Ivask. Ta lisas, et EASi abil Eestisse toodud välisinvesteeringud on toonud investeeringutena riiki 322 miljonit eurot ning loonud viimase kolme aasta jooksul 2884 uut töökohta. Eesti kogutulu turismiteenuste ekspordist oli 2016. aastal 1,71 miljardit eurot, mis on 2,7% rohkem kui 2015. aastal.

„Mõistlik on juba praegu hakata pidama arutelusid, millistele valdkondadele peab riik vajalikuks eraldada vahendeid 2021. aastal algaval Euroopa Liidu eelarveperioodil. Näiteks täna on praktiliselt kogu ettevõtluse ja ekspordi toetamine rahastatud Euroopa Liidu vahenditest,“ lisas Ivask.

„EAS on oma tegevusega andnud olulise panuse Eesti majanduse arengusse ning ekspordimahu, välisinvesteeringute ja turismi näitajate hoidmine ja kasvatamine on meie selge prioriteet nüüd ja edaspidi,” sõnas Ivask.

Ivask märkis, et EAS pole ainult toetuste jagamise sihtasutus, mis ei tähenda, et erinevate meetmete kaudu ettevõtluse või regionaalarengu toetamine ei ole vajalik. „See on väga oluline, kuid EASi tegevusvaldkond on palju laiem. Me vastutame selle eest, et Eesti oleks atraktiivne sihtkoht turistidele, et meie ettevõtted oleksid üha võimekamad eksportijad ning Eestisse tuleksid välisinvesteeringud, mis loovad meie inimestele töökohti,“ märkis Ivask.

EASi eesmärk on Eesti majandust puudutavaid arutelusid hoogustada, et riigi eesmärgid toetaks läbi sihtasutuse tegevuse ja eelarve suurimal võimalikul moel meie ettevõtlust ja regionaalarengut. Ivaski sõnul plaanib sihtasutuse juhatus kohtuda ka teiste parlamendis esindatud erakondade, valitsuse liikmete, ministeeriumite ja partnerorganisatsioonide esindajatega. Eelmisel kuul esitles EASi juhatus sihtasutuse senist tegevust ja tulemusi ka Riigikogu majanduskomisjonile.

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone ning viib Eesti riigi poolt sihtasutusele antud ülesandeid ellu nelja peamise tegevusvaldkonna kaudu: Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse hoogustamine, turistide arvu kasvatamine, välisinvesteeringute Eestisse toomine ning Eesti regionaalsele arengule kaasa aitamine erinevate toetuste kaudu.

Lisainfo:

Mariann Sudakov
EASi pressiesindaja
521 6821
[email protected]
www.eas.ee Loe edasi

EAS toetab otseinvesteeringuid Eestisse

Posted on 06/01/2017Categories EAS, EAS uued taotlusvoorud

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas taotluste vastuvõtu suurinvestori toetuse jaoks, millega toetatakse uute, suuremahuliste tootmisinvesteeringute tegemist Eestis, sealhulgas tootmisüksuste loomist ja tehnoloogia soetamist. Eesti Vabariigi valitsus on 2017. aasta riigieelarvest eraldanud toetusmeetmele kokku kolm miljonit eurot.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas taotluste vastuvõtu suurinvestori toetuse jaoks, millega toetatakse uute, suuremahuliste tootmisinvesteeringute tegemist Eestis, sealhulgas tootmisüksuste loomist ja tehnoloogia soetamist. Eesti Vabariigi valitsus on 2017. aasta riigieelarvest eraldanud toetusmeetmele kokku kolm miljonit eurot.

EAS uudised

Posted on 15/12/201616/12/2016Categories EAS, Majanduspartner OÜ uudised

EASi turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul on Statistikaameti eile avaldatud ülevaate põhjal välisturistide ja nende ööbimiste arv tänavu esimese kümne kuuga jõudnud uue rekordini. Ühe põhjusena toob ta esile Eesti turismiettevõtete ühised jõupingutused Eesti sündmuste ja atraktsioonide tutvustamisel. Eelkõige lähiturgudel aitab kaasa ka Eesti järjekindel tutvustamine peresihtkohana.

EASi turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul on Statistikaameti eile avaldatud ülevaate põhjal välisturistide ja nende ööbimiste arv tänavu esimese kümne kuuga jõudnud uue rekordini. Ühe põhjusena toob ta esile Eesti turismiettevõtete ühised jõupingutused Eesti sündmuste ja atraktsioonide tutvustamisel. Eelkõige lähiturgudel aitab kaasa ka Eesti järjekindel tutvustamine peresihtkohana.

EAS pereturismi atraktsioonide toetus

Posted on 05/12/2016Categories EAS, EAS uued taotlusvoorud

EASi pereturismi atraktsioonide toetust taotleb 34 ettevõtet Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rahvusvaheliste pereturismi atraktsioonide toetusele esitas 1. detsembriks taotluse kokku 34 atraktsiooni kogumahus ligi 60 miljonit eurot. Ühe projekti toetus on 750 000 kuni 2,75 miljonit eurot. Toetust on võimalik anda ligi 6 kuni 10 projektile, millega arendatakse olemasolevaid või rajatakse uusi peredele suunatud atraktsioone. „Eestis on palju vägevaid pereatraktsioone ning Eesti tuntus pereturismi sihtkohana on iga aastaga kasvanud. Rõõm on ka selles taotlusvoorus näha, et nii paljud turismiettevõtted mõtlevad peredele elamuste … Continue reading “EAS pereturismi atraktsioonide toetus”

EAS toetused

Posted on 23/11/201625/11/2016Format KõrvalCategories EAS, EAS uued taotlusvoorud

EASilt taotlevad 30 sündmust rahvusvahelise turunduse toetust Rahvusvaheliste sündmuste turunduse toetamise teises voorus laekus EASile 30 taotlust, millest 14 olid spordisündmuste ja 16 kultuurisündmuste projektid. Kokku taotleti toetust mahus 1,6 miljonit eurot. Toetust väliskülastajatele huvipakkuvatele spordi- ja kultuurisündmustele antakse käesolevas voorus 400 000 eurot. Toetusesaajad avalikustatakse 2017.a. jaanuaris.     „Toetust taotlevate kultuuri- kui ka spordisündmuste valik on väga mitmekülgne. Taotlejaid on ooperist elektroonilise tantsumuusikani,“ ütles EAS turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso. „Spordivaldkonna taotlustes on samuti esindatud erinevad võistlused talispordist saalimängudeni.“ „Projektide hindamisel … Continue reading “EAS toetused”