EAS toetused

Posted on 22/05/202022/05/2020Categories Majanduspartner OÜ uudisedTags , ,

EAS avab lähiajal kaubandus- ja teenindusettevõtjatele suunatud COVID-19 rendimaksete toetuse. Toetust saavad taotleda kaubandus- ja teenindusettevõtjad, kes rendivad pinda kaubanduskeskuses või peavad laste mängutuba (ei pea asuma kaubanduskeskuses). Taotlejad saavad olla äriühingu, FIE või MTÜ vormis. Toetuse suurus on võrdne rendileandja poolt lepingujärgsest ühe kuu üüri- või rendisummast tehtud soodustusega, kuid mitte rohkem kui 25 protsenti lepingu järgsest ühe kuu rendist, mis kehtis 2020. aasta veebruaris. Seejuures peab toetuse taotleja enda kanda jääma vähemalt 25 protsenti kuu rendist lisaks tehtud … Continue reading “EAS toetused”

Ida-Virumaa tööstusinvesteeringud

Posted on 19/05/202020/05/2020Categories Majanduspartner OÜ uudised

18 mai 2020 Riigi Tugiteenuste Keskus avab 20. mail taotlusvooru Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamiseks. Toetusega soovitakse parandada piirkonna majandusaktiivsust ning aidata kaasa keskmisest kõrgema palgaga töökohtade loomisele töötlevas tööstuses.  „Ida-Virumaa tööstussektor on suure arengupotentsiaaliga, kuid vajab selle realiseerumiseks riigilt tuge,“ selgitas riigihalduse minister Jaak Aab. „Eriolukorrast tõukuvalt muutsime toetuse andmise tingimused ettevõtetele paindlikumaks. Toetust võib kasutada näiteks tootmise alustamiseks või laiendamiseks, tootesortimendi mitmekesistamiseks ning sellega seonduvaks ehituseks või seadmete ostmiseks. Seega on fookuses just need ettevõtted, kellel on soov, plaan ja tahe … Continue reading “Ida-Virumaa tööstusinvesteeringud”

EAS sõnul on laekunud 2500 avaldust

Posted on 12/05/202012/05/2020Categories Majanduspartner OÜ uudised

12.05.2020 Eilsest oli ettevõtjatel võimalik Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu taotleda valitsuse otsusega kinnitatud turismiettevõtete kriisitoetust ja väikeettevõtja kahjude hüvitamise toetust. Kokku laekus esimese päevaga üle 2500 taotluse, nendest ligi 1500 on väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetuse taotlused ning ülejäänud turismisektorile suunatud toetuste taotlused. Turismisektorile suunatud toetuse viiest sihtgrupist ühe osas on eelarve täis ehk EAS lõpetas eile õhtul kell 20.50 turismiatraktsioonide toetuse taotluste vastuvõtmise, sest vastav 1,5 miljoni suurune toetuse eelarve on ammendunud. Samal põhjusel sulges EAS eile õhtul eraldi … Continue reading “EAS sõnul on laekunud 2500 avaldust”

TOETUS VÄIKEETTEVÕTJATELE

Posted on 12/05/202012/05/2020Categories Majanduspartner OÜ uudised

Toetusmeede on avatud taotlemiseks alates 11.05.2020.Taotluse saab esitada EAS e-teeninduskeskkonnas.Juhul kui taotluse esitamine e-teeninduses ei õnnestu, palun esita taotlus digiallkirjastatult koos lisadega aadressil [email protected] Taotlusvorm eesti keeles ja vene keeles. Saarte ettevõtete taotlusvorm eesti keeles. Ida-Virumaa ettevõtete taotlusvorm eesti ja vene keeles. Lisadokumentide nimekirja leiad altpoolt “Taotlemisel vajaminevad dokumendid“. Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine väikeettevõtjatele COVID-19 puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks. Toetuse andmise oodatav tulemus on väikeettevõtjate jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel pärast COVID-19 pandeemia lõppemist. Toetuse suurus ühe väikeettevõtja kohta, kelle 2019. aasta majandusaasta käive või vähem kui … Continue reading “TOETUS VÄIKEETTEVÕTJATELE”

Riigi tugimeetmed seoses corona kriisiga

Posted on 11/05/202011/05/2020Categories Majanduspartner OÜ uudisedTags , ,

Maksuamet teeb järgmised muudatused: tööandja vabastatakse kohustusest tasuda sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt (sh palgata puhkuse ajal ja osakoormusega töötamisel) minimaalset sotsiaalmaksu ei tule tasuda märtsi, aprilli ja maikuu väljamaksetelt; see on kasulik olukorras, kus tööandja on töötajad saatnud näiteks palgata puhkusele. Varem pidi sellises olukorras tasuma minimaalse sotsiaalmaksu (178,20€) iga sellise töötaja kohta, mis siis, et töötasu väljamakset ei toimunud; sellistel töötajatel säilib ravikindlustus; maksuvõla intresside arvestamine peatatakse perioodil 01. märts -01. mai automaatselt (st. ei pea tegema ajatamist); maksuvõla intressi … Continue reading “Riigi tugimeetmed seoses corona kriisiga”

TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI TEENUS

Posted on 16/04/202016/04/2020Categories Majanduspartner OÜ uudised

Tulenevalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 16 lõige 2 alusel võib tööandja tellida ettevõttesse pädeva töökeskkonnaspetsialisti teenuse, põhjusel, et ei ole ise valmis töökeskkonnaspetsialist olema, ei soovi spetsialisti määrata oma töötliste hulgast või on soov saada pädev töökeskkonnaspetsialisti teenus omaala asjatundjatelt kõige mugavamal viisil. OÜ Majanduspartner on võimalik tellida töökeskkonnaspetsialisti teenus Teie ettevõttele. Meie poolt pakutav töökeskkonnaspetsialisti teenus aitab Teil säästa aega ja raha ning keskenduda oma ettevõtte põhitegevusele! Töökeskkonnaspetsialisti kohustused toetudes seadusele ja tuginedes praktikale: Tööohutuse üldine korraldamine ettevõttes. … Continue reading “TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI TEENUS”