Majanduspartner OÜ uudised

PRIA UUDISED

  Oluline info PRIA maksis 2020. aastal toetusteks ligi 319 miljonit eurot 2020. aastal maksis PRIA ligi 21 600 kliendile kokku 318 944 996 eurot ameti poolt vahendatud toetusi. PRIA peadirektori asetäitja Kertti-Airin Pärli ütleb: „2020. aasta oli eriline, aga COVID-19 kriisiga seotud elukorralduse ootamatu muutus ei löönud meid rivist välja. Kiiresti viidi ellu muudatused töö korraldamises ja see tagas,… Continue reading PRIA UUDISED

Majanduspartner OÜ uudised

HEAK UUDISKIRI

AK uudiskiri ETTEVÕTLUSE UUDISKIRI 12.01.2021 Maksuasjad korda! Möödunud sügisel korraldas Maksu- ja tolliamet veebiseminari, kus selgitati eelmisel suvel avatud uue e-teenuse "Maksukäitumise hinnangud" tausta. Teenus on leitav e-Maksuametis ning võimaldab ettevõtjal näha ennast maksuhalduri pilgu läbi. Võimalikud ebakõlad ja puudused Maksuameti vaatest - selgitused ja soovitused veebiseminaril, mis on järelvaadatav SIIT Veebikonverents: Toiduohutuse kommunikatsioon Toiduvaldkonnas tegutsevad ettevõtjad… Continue reading HEAK UUDISKIRI

Majanduspartner OÜ uudised

EAS toetus

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.puhkaeestis.ee%2Fet%2Fturismi-arimudelite-toetuse-taotlusvoorust%3Ffbclid%3DIwAR14CqU9P2AOTZaTWIOyjkjlXkGuTBTRZCsY_QVqcaKH6sp7QOeG73dzFTE&h=AT1_mJ12nrTKfVG_Di5OiwW7s9M_gq5vCbqcqBjuePDFG7o6QXT34t8Evm1dX7Jrd8Y1R0SpzhIIdpqv8LrB8hy9tHrw6iuj5F2BqmOQLFZXjFsFGO9NsVfbty5ygKMXIk06ORHtRhLD0zAvH9sw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT12of1ayBvPm4j5KBp7fi4tf3grRjhb8JJidbZv1qiw-WTMsEmqjdrw9qUyUabUj9iTJrFsienmiy8PzBcm7UlBuIBcUytV_uFPckcEdxPUyosqrvWCrC5Yl-ng6krQO_JEv2shK5e4vCNw3CX4bP8Uk-aIq-rvP_Q

Majanduspartner OÜ uudised

EVEA TUNNUSTAB

Hea EVEA liige! EVEA tunnustab rahandusministri Martin Helme ja riigihalduse ministri Anneli Oti läinud reedel (04.12.2020) tehtud avaldust, milles nad kutsusid üles avaliku sektori asutusi kiirendama arvete tasumist, et raha kiiremini ringlusse suunata ja aidata praegusel raskel ajal ennekõike mikro- ja väikeettevõtteid.   „Võtame ministrite avaldust kui toetust EVEA septembris avaliku sektorile suunatud kampaaniale „#Maksa7päevaga“. Loodame, et üleskutse pakkuda… Continue reading EVEA TUNNUSTAB

Majanduspartner OÜ uudised

PRIA toiduainete- ja joogisektori toetus

Detsembris avaneb toiduaine- ja joogissektorile toetus seadmetesse ja ehitusse investeerimiseks Toetuse Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks eesmärgiks on põllumajandustoodetele lisandväärtuse andmine ja põllumajandustoodete töötlejate konkurentsivõime suurendamine. Toetuse näol on tegu regionaalabiga. Toetust taotlev ettevõte võib asuda nii maal kui linnas. Kui palju ja milleks? Toetust antakse seadmetesse tehtavate investeeringute katteks kuni 500 000 eurot ettevõtte kohta. Toetuse määr on… Continue reading PRIA toiduainete- ja joogisektori toetus

Majanduspartner OÜ uudised

EASist saab taotleda uute tingimustega turismisektori ärimudelite toetust

21.05.2020 Alates tänasest, 21. maist saavad turismiettevõtjad taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) ärimudelite rakendamise toetust uuenenud tingimustel. Ettevõtete omafinantseering väheneb 40%-lt 20%-le ning lisandub täiendav võimalus taotleda toetust väikeprojektide. EASi turismiarenduskeskuse juhi Liina Maria Lepiku sõnul on toetuse muudatuste eesmärk tagada turismisektori ettevõtjate jätkusuutlikkus ning konkurentsivõime kriisijärgses majandusolukorras. Turismiarenduskeskuse juhi sõnul on toetustega võrdselt oluline, kui hästi on… Continue reading EASist saab taotleda uute tingimustega turismisektori ärimudelite toetust

Majanduspartner OÜ uudised

EAS toetused

EAS avab lähiajal kaubandus- ja teenindusettevõtjatele suunatud COVID-19 rendimaksete toetuse. Toetust saavad taotleda kaubandus- ja teenindusettevõtjad, kes rendivad pinda kaubanduskeskuses või peavad laste mängutuba (ei pea asuma kaubanduskeskuses). Taotlejad saavad olla äriühingu, FIE või MTÜ vormis. Toetuse suurus on võrdne rendileandja poolt lepingujärgsest ühe kuu üüri- või rendisummast tehtud soodustusega, kuid mitte rohkem kui 25… Continue reading EAS toetused

Majanduspartner OÜ uudised

Ida-Virumaa tööstusinvesteeringud

18 mai 2020 Riigi Tugiteenuste Keskus avab 20. mail taotlusvooru Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamiseks. Toetusega soovitakse parandada piirkonna majandusaktiivsust ning aidata kaasa keskmisest kõrgema palgaga töökohtade loomisele töötlevas tööstuses.  „Ida-Virumaa tööstussektor on suure arengupotentsiaaliga, kuid vajab selle realiseerumiseks riigilt tuge,“ selgitas riigihalduse minister Jaak Aab. „Eriolukorrast tõukuvalt muutsime toetuse andmise tingimused ettevõtetele paindlikumaks. Toetust võib kasutada näiteks… Continue reading Ida-Virumaa tööstusinvesteeringud

Majanduspartner OÜ uudised

EAS sõnul on laekunud 2500 avaldust

12.05.2020 Eilsest oli ettevõtjatel võimalik Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu taotleda valitsuse otsusega kinnitatud turismiettevõtete kriisitoetust ja väikeettevõtja kahjude hüvitamise toetust. Kokku laekus esimese päevaga üle 2500 taotluse, nendest ligi 1500 on väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetuse taotlused ning ülejäänud turismisektorile suunatud toetuste taotlused. Turismisektorile suunatud toetuse viiest sihtgrupist ühe osas on eelarve täis ehk EAS… Continue reading EAS sõnul on laekunud 2500 avaldust