Majanduspartner OÜ uudised · PROJEKTIJUHTIMINE

Tootmisohje koostamine

Tootmisohje koostamine. CE märgise taotlemine Oma tootele CE-märgi kasutamisõigust taodeldes avastavad tootjad sageli, et valdkonda hõlmav direktiiv või harmoneeritud standard võimaldab tõendada toote nõuetele vastavust tootmisohje süsteemi (FPC ehk Factory Production Control) või tootmise sisekontrolli süsteemi kaudu. Väga suurel hulgal toodete puhul (elektriseadmed, masinad, ehitusmaterjalid, isikukaitsevahendid, sh mänguasjad jne) on vajalik CE-märgis, enne kui neid… Continue reading Tootmisohje koostamine

PROJEKTIJUHTIMINE · riskianalüüs · strateegiline juhtimine

Ettevõte strateegilise juhtimise diagnostika, juhtimisprobleemide analüüs ja ettevõtte muudatuste kava koostamine

Ettevõte strateegilise juhtimise diagnostika, juhtimisprobleemide analüüs ja ettevõtte muudatuste kava koostamine   Ettevõtte strateegiline juhtimine on  võtmetähtsusega juhtimisfunktsioon , mis ebastabiilses majanduskeskkonnas omandab erilise rolli. Mis võivad olla ja on need sisulised probleemid, mis takistavad ettevõtte strateegia elluviimist? Esiteks, eksisteerib pidev konflikt ja lõhe tegeliku olukorra ja firma poolt fikseeritud strateegiliste eesmärkide vahel. Näidetena võib… Continue reading Ettevõte strateegilise juhtimise diagnostika, juhtimisprobleemide analüüs ja ettevõtte muudatuste kava koostamine