Tootmisohje koostamine

Posted on 07/05/201911/07/2020Categories Majanduspartner OÜ uudised, PROJEKTIJUHTIMINETags , ,

Tootmisohje koostamine. CE märgise taotlemine Oma tootele CE-märgi kasutamisõigust taodeldes avastavad tootjad sageli, et valdkonda hõlmav direktiiv või harmoneeritud standard võimaldab tõendada toote nõuetele vastavust tootmisohje süsteemi (FPC ehk Factory Production Control) või tootmise sisekontrolli süsteemi kaudu. Väga suurel hulgal toodete puhul (elektriseadmed, masinad, ehitusmaterjalid, isikukaitsevahendid, sh mänguasjad jne) on vajalik CE-märgis, enne kui neid võib müüa Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). CE- märgis kinnitab, et teie toodet on hinnatud ning see vastab ELi keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele. See kehtib nii EMPs … Continue reading “Tootmisohje koostamine”

Ettevõte strateegilise juhtimise diagnostika, juhtimisprobleemide analüüs ja ettevõtte muudatuste kava koostamine

Posted on 02/05/201819/05/2018Categories PROJEKTIJUHTIMINE, riskianalüüs, strateegiline juhtimine

Ettevõte strateegilise juhtimise diagnostika, juhtimisprobleemide analüüs ja ettevõtte muudatuste kava koostamine   Ettevõtte strateegiline juhtimine on  võtmetähtsusega juhtimisfunktsioon , mis ebastabiilses majanduskeskkonnas omandab erilise rolli. Mis võivad olla ja on need sisulised probleemid, mis takistavad ettevõtte strateegia elluviimist? Esiteks, eksisteerib pidev konflikt ja lõhe tegeliku olukorra ja firma poolt fikseeritud strateegiliste eesmärkide vahel. Näidetena võib tuua olukorra, kus eksisteerivad suured käärid ettevõtte planeeritud finantsmajanduslike näitajate ja tegelike majandustulemuste vahel. Milliseid olulisi näitajaid ettevõtte tulemuslikkuse hindamisel on arvesse võetud (näit müügimaht, … Continue reading “Ettevõte strateegilise juhtimise diagnostika, juhtimisprobleemide analüüs ja ettevõtte muudatuste kava koostamine”