Strateegilise juhtimise koolitus

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub organisatsioonidele strateegilise juhtimise koolitust, kus komplekselt avatakse strateegilise juhtimise mõiste, sisu ja meetodeid. Organisatsiooni strateegiline arendamine on olulisemaid organisatsiooni arendamise valdkondasid ja juhtimise töövahendeid. Edukaid organisatsioone eristab süstemaatiline strateegiline töö ja oma meeskonna arendamine.

OÜ MAJANDUSPARTNER pakub koolitust teemal:

“STRATEEGILINE JUHTIMINE ORGANISATSIOONIS”

Käsitlemist leidvad teemad;

Strateegiline planeerimine

Strateegilise plaani loomine, formuleerimine  

Planeerimise olemus

Planeerimise erinevad kategooriad  

 Eesmärkide erinev ajahorisont  

 Eesmärkide seadmine (SMART printsiibid)

 Planeerimise protsess (MBO loogika)     

  Strateegiline trepp (ajas edasi-tagasi planeerimine)   

  Strateegiline kontrolli ja tagasisidesüsteem        

  Tasakaalustatud tulemuskaart (Balance Scorecard)

Strateegiline analüüs  

 Väliskeskkonna analüüs      

 Makrokeskkonna analüüs     

 Makrokeskkonna dünaamika   

 Makrokeskkonna näitajad       

  PEST analüüs        

  Tööstusharu e. tegevusharu analüüs  

  Tegevus-, tööstusharu dünaamika  

  Tegevusharu analüüsi mudel           

  Porteri 5 mõju mudel

 Sisekeskkonna analüüs

 Organisatsiooni ülesehitus – vastavus organisatsiooni strateegiale             Organisatsiooni kolm põhidimensiooni  

McKinsey 7S kahedimensiooniline mudel                            Organisatsioonilised võimekused (RBV)  

Ressursside vrs. võimekuste analüüs

Strateegia analüüs (ettevõtte strateegiline seisund)

ja komponendid  

           Ärikontseptsioon    

           Organisatsiooniline kontseptsioon

           Tuumprotsessid        

           Erinevate äristrateegiate eelised ja puudused

Strateegia elluviimine (implementation)

 Strateegiline eestvedamine             

Strateegiline mõtlemine              

Organisatsiooni tuleviku kujundamine  

Organisatsiooni kognitiivne struktuur   

Visionaarne eestvedamine         

Organisatsiooni visioon             

Organisatsiooni missioon          

Organisatsiooni kultuur ja väärtused

Strateegilised muutused          

Muutuste liigid (tüpoloogia)    

Dialektiline muutuste käsitlus (Greineri arengukriisid) 

Evolutsiooniline käsitlus (dünaamilised võimekused)  

Innovatsioonilised muutused    

Muutuste juhtimine Liidri (CEO) ja juhtmeeskonna arendamine     

Erinevad juhtimisstiilid   

Juhtimine vrs eestvedamine  

Juhi rollid ja võimu tüübid 

Juhtimisoskused      

Erinevad eestvedamise stiilid

Meeskonna kujundamise ja arendamise põhimõtted    

Organisatsiooniline eestvedamine    

KÜSI LISA

Toomas Türnpuu

5067751

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.